top of page

לפני שמחלקים צ'קים - יועץ מסיועץ מס הוא איש מקצוע המתמחה בנושא מיסים. הוא יטפל בכל היבטי המיסים של העסק ויפעל מול רשויות המס. יועץ מס יכול לייעץ לעצמאים, לשכירים ולבעלי עסקים שמחזור הכנסותיהם קטן. יועץ מס יוכל לספק מגוון שירותים לניהול פיננסי יעיל לשמירה על הכסף והכיסוי לצ'קים שלכם.

בחרו ביועץ מס והשתמשו בשירותיו ליעוץ בנושאי מיסוי עוד לפני פתיחת העסק. בחרו אותו בהתאם למקצועיותו ובקיאותו בחוקים, בתקנותובנהלים ובהתאם לשיקול הכלכלי המתאים לכם. בחרו יועץ מס שיהיה זמין וקרוב למקום מושבכם. אם העסק שלכם מתנהל בתל אביב מומלץ לשכור שרותיו של יועץ מס בתל אביב. בחרו ביועץ מס מורשה שרשום בפנקס יועצי מס, עומד בדרישות החוק ומורשה לייצג את לקוחותיו ברשויות המס.


ניכיון צ'קים מסחריים - לחץ כאן למידע נוסףמהם היתרונות בשירותי יועץ מס?

•    תכנון מס.יועץ מס יבחן אתהשלכות המס של עסקאות שונות של העסק, בהתאם לחוקים והתקנות של מס הכנסה. לאחר מכן, ייעץ בבחירת הדרך הכלכלית הטובה לביצועןבמטרה לקבל הטבות מס ולהפחית את הסכום המשולם כמס.

•    הגשת דו"חות למס הכנסה. במהלך הפעילות חייב העסק להגיש דו"חות תקופתיים לרשויות המס. יועץ מסיסייע בהכנת הדו"חות ויגיש אותם לרשויות המס בזמן,בשם העסק,גם באופן מקווןבדיווח ישירות למערכת שע"מ. בכך יימנעו טעויות וקנסות מיותרים.

•    ייצוג העסק כנישום מול רשויות המס. יועץ מס משמש כמייצג של העסק ויפעל מול רשויות המס בכל עניין הקשור במיסוי של העסק. באופן זה יחסוך בעל העסק זמן יקר וסיבוכים מיותרים ויוכל להתמקד בניהול המקצועי של העסק שלו.

•    החזרי מס. יועץ מס יכול לבדוק עבורכם אם שילמתם מס ביתר ויכול למלא עבורכם את הטפסים הנדרשים לקבלת החזרים ואף לפעול מול רשויות המס לקבלה של ההחזר.


שירותים נוספים המוצעים על ידי יועץ מס:

•    שרותי הנהלת חשבונות. ניהול ספרי החשבונות של העסק באופן חוקי, על פי כללי החשבונאות וביצוע רישום של כל פעילות העסק.

•    ניהול תזרים מזומנים. כל בעל עסק חייב לדעת כמה צ'קים הוא יכול לפזר מתוך הכסף ששולם לו מלקוחותיו. ניהול תזרים מזומנים באופן נכון מונע חזרת צ'קים,הגבלות על חשבון הבנק ואי נעימויות כלפי ספקים.

•    סיוע ויעוץ למימון הפעילות. יועץ מס ילווה את העסק בהתנהלותו הפיננסית מול הבנק לקבלת אשראי או הלוואות למימון פעילות שוטפת או השקעות של העסק.

יועץ מס בתל אביב

עסקים רבים שמקום מושבם ופעילותם בתל אביב מומלץ שישתמשו בשירותי יועץ מס בתל אביב. כך הגישה לקבלת הייעוץ נוחה ובעל העסק לא יבזבז זמנו בנסיעות ארוכות ובפקקי תנועה.
למרות שהיום מרבית הפעילות נעשית באמצעות האינטרנט, יש נוחות רבה בקרבתו של יועץ המס למקום מושבם של משרדי רשויות המס בעיר בה נרשם העסק.

לסיכום, השירותים המוצעים על ידי יועצי מס הוא רחב. בעל עסק השוכר שירותים של יועץ מס מקצועי ואמין, יכול לנהל את הפעילות העסקית בראש שקט ובביטחון שיש מי שדואג לכל העניינים הקשורים במיסוי ובניהול פיננסי.


אני מעוניין לנכות צ'ק של 30,000 ש"ח. כמה אקבל בפועל?

 

bottom of page