top of page

צ'קים חוזרים

שכיחות תופעת הצ'קים החוזרים בישראל


צ'קים חוזרים הינה תופעה די שכיחה במדינת ישראל, בסקר שוק שנערך בנושא הצ'קים החוזרים בישראל נמצא כי בכל שנה ישנם כחמישה מיליון צ'קים ללא כיסוי אשר ניתנים כתשלום על מוצר או שירות ללקוח עצמו, והיקף כלל הצ'קים החוזרים בישראל נמדד בסכום עתק של כ-2.1 מיליארד שקל.


הצ'קים החוזרים הם צרה צרורה הנמצאת בידיהם של מקבלי הצ'קים. מתוך ההכרה בצרה הזו ומתוך ההבנה שכמות קריטית של צ'קים חוזרים יכולה לפגוע בצמיחה של עסקים, לצמצם את תזרים המזומנים ,ואפילו לגרום לסגירתם, קמו חברות גבייה שונות (בד"כ משרדי עורכי דין), על מנת לספק מענה מקיף וחוקי לבעלי עסקים שונים בפתרון הולם של בעיית הצ'קים החוזרים.

כמו כן ,מדינת ישראל, אשר מודעת לתופעה הבעייתית הזו, מעניקה מספר אפיקים ודרכים בה מקבל הצ'ק החוזר (זה שנפגע) יוכל להתמודד מול החייב בכלים משפטיים אפקטיביים. 

 

הוצאה לפועל - מתי תבחרו בה כפתרון לצ'קים חוזרים?


הוצאה לפועל מהווה כאחת האפשרויות לגביית צ'קים חוזרים, בעיקר כאשר מדובר בצ'קים בודדים ובסכומים לא גדולים במיוחד. תהליך גביית הצ'ק על ידם כרוך בהצגת הצ'ק המקורי, ייפוי כוח של עורך דין מוסמך במידה ויש ייצוג מקצועי ובנוסף גם אישור ממשרד הפנים לגבי פרטיו האישיים של נותן הצ'ק במטרה לוודא שאכן מדובר באדם קיים ושיתאפשר לאתרו, במקרים שונים ההוצאה לפועל עשויה לפטור את הצגת הפרטים. כמו כן ישנם עוד דרכי טיפול.

 

חברת גבית צ'קים חוקית – מתי תבחרו בה כפתרון לצ'קים חוזרים?


כאשר היקף העסקה בין הלקוח לנותן השירות כרוך בכמות גדולה מאד של צ'קים חוזרים, סכומים גדולים או במקרים של אי רצון של נותן הצ'קים לשתף פעולה בכל תהליך הגבייה,.
חברת גביית הצ'קים פועלת בכל הדרכים החוקיות בלבד, על מנת לדאוג שמקבל הצ'ק יקבל את הכסף מהלקוח שנתן צ'ק ללא כיסוי, בנוסף דואגת כי גם מקבל הצ'ק דובר אמת ומוודא כי הצ'קים ללא כיסוי שניתנו אינם מזויפים.

 

לעיתים כאשר מדובר בצ'ק חוזר בסכומים נמוכים, חברות גבית הצ'קים מאפשרות טיפול חינמי בשתי דרכים, אפשרות ראשונה היא טיפול מלא של חברת הגבייה בצ'קים החוזרים ולאחר שהושג תשלום לצ'קים ללא כיסוי שניתנו מקבל הצ'ק נותן חלק מהסכום לחברה שטיפלה בו, האפשרות השנייה הינה החלפה של הצ'ק בשוברים או הטבות שניתנות תמורת הצ'ק החוזר.

 

צור קשר - ניכיון צ'קים
bottom of page